Zhongguo min jian jian zhi yi shu =: The art of Chinese folk papercuts

Material TypeBookLanguageEnglish
TitleZhongguo min jian jian zhi yi shu =: The art of Chinese folk papercutsAuthor(S)by Shuxian Zhang
Publication DataPublished August 1st 1996 by Jin ri Zhongguo chu ban shePublication DatePublished August 1st 1996 by Jin ri Zhongguo chu ban she
EditionPhysical DescriptionNA
SubjectArtsSubject HeadingsArts
PagesUnknown Binding, 224 pagesCopies2

Book - Arts